Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2018. január 1. napjától
A Hatás Reklámstúdió (székhely: 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. cg.:16-09-015773, a továbbiakban: reklámstúdió) által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései  az irányadóak.

A reklámstúdió adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott (személyes) adatait a reklámstúdió a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából
a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön va gy külföldön továbbításra kerüljenek a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére, azonban kizárólag a fenti említett célokkal összefüggésben.

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a reklámstúdió a részére reklámanyagokat
küldjön a megrendelés teljesítését követően is. Ha a Megrendelő a reklámanyagok küldését the essay club https://writemyessayrapid.com/ a jövőben nem k éri, ezt bármikor jelezheti a hatas@hatasreklam.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a

5000 Szolnok, Koszorú u. 11. címre küldött levélben.

A reklámstúdió a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z)(személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak a reklámstúdió tulajdonában álló vagy a reklámstúdió cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére történő adattovábbítás, vagy a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére történő adattovábbítás, továbbá a reklámstúdió üzleti partnerei részére történő adattovábbítás olyan esetekben, ami kor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása kerül a reklámstúdió által értékesítésre vagy kapcsolódik a reklámstúdió termékéhez és/vagy szolgáltatásához. A(z) (személyes) adatok megadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (személyes) adatai továbbításra kerüljenek a reklámstúdió tulajdonában álló vagy a reklámstúdió cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére vagy a reklámstúdió tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére a jelen Szabályzatban meghatározott cél érdekében, és ezen céllal összefüggésben.
A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését a reklámstúdiónak postai úton a 5000 Szolnok, Koszorú u. 11. címre küldött levélben, vagy a hatas@hatasreklam.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. A reklámstúdió a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai
célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezeket az adatokat a reklámstúdió kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megkereséshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a reklámstúdió által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik” ) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking co okies-t és a computer cookies-t. A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltat ások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. A reklámstúdió teljes mértékben aláveti magát a GDPR rendelet minden szabályozásának.
Hatás Reklámstúdió Kft.

GRATULÁLUNK, NYERTÉL

Kollégáink, 2019. 04. 23-án emailben értesítenek, hogy mikor és, hogyan veheted át nyereményed!


Köszönjük a megkeresést, hamarosan kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

+36 56 513 015 | hatas@hatasreklam.hu | 5000 Szolnok, koszorú u. 11. | H-P.: 08:00 – 16:30

Állásra jelentkezés